Siirry suoraan sisältöön

Mobiilisovelluksen suunnittelu Suomen Yrittäjille

Suomen Yrittäjät halusivat lähteä kehittämään palveluitaan vastaamaan paremmin etenkin nuorten yrittäjien tarpeisiin.

Suunnittelin opinnäytetyössäni järjestölle digitaalisen palvelun, tukemaan yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja tekemään palveluista helpommin saavutettavia kaikille jäsenille, yrittäjän paikkakunnasta riippumatta. 

Suomen Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvontajärjestö, joilla on yli 115 00 jäsentä. Toteutin järjestölle palvelumuotoiluprojektin osana opinnäytetyötäni. Toimeksiantonani oli suunnitella järjestölle palvelu, jolla vastataan erityisesti nuorten, alle 35-vuotiaiden jäsenyrittäjien tarpeisiin.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa syvennettiin ymmärrystä järjestön jäsenien ja yrittäjien tarpeista haastatteluilla ja työpajatyöskentelyllä. Projektin ensimmäisen vaiheen perusteella syntyi hyvä yrittäjien tarpeista sekä aukoista järjestön palveluvalikoimassa.

Moni yrittäjä piti haasteena sitä, että järjestön palveluiden taso ja valikoima riippui niin paljon paikallisen tason toimijoiden aktiivisuudesta toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Moni jäsenistä piti tarpeellisena digitaalisen alustan rakentamista ja suunnittelua, koska sen avulla yrittäjillä olisi paremmat mahdollisuudet verkostoitua ja toimia valtakunnallisesti ja hyödyntää täysimuotoisesti järjestön palveluita. Tähän tarpeeseen suunnittelin palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen mobiiliapplikaation, joka yhdistää yrittäjiä niiden tarpeiden mukaan, joita he verkostoitumiselleen ovat asettaneet.

Profile Entrepreneur

Prototyyppiä testattiin käyttäjillä ja samalla hankittiin tietoa siitä, millaisia ominaisuuksia käyttäjät eniten arvostavat ja onko idealla käytännössä arvoa.

 

Lähdimme kehittämään yhdessä nuorten yrittäjien kanssa sovellusta, joka yhdistäisi yrittäjiä Tinderin tapaan, erilaisten verkostoitumiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelun kehittämisessä hyödynnettiin erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä kuten yhteiskehittämistä, nopeiden prototyyppien rakentamista ja niiden testausta oikeilla käyttäjillä. Projektin lopputuloksena Suomen Yrittäjät saivat valmiin palvelukonseptin digitaaliselle verkostoitumissovellukselle

Asiakkaan arvio työstä

Yhteistyö on ollut vaivatonta, joustavaa ja keskustelevaa. Kirsi on ymmärtänyt hyvin, mitä haluamme selvittää nuorten yrittäjien toimintaan liittyen. Työn tuloksia on käytetty suoraan strategiatyömme kehittämisessä.
Aicha Manai
Verkostopäällikkö
nuoret yrittäjät
Kirsi pystyi tuomaan työhömme uusia näkökulmia ja tarjoamaan konkreettista apua. Kirsin työn avulla monimutkaisiakin kokonaisuuksia saatiin vietyä eteenpäin.
Taru Jussila
VIESTINTÄJOHTAJA
SUOMEN YRITTÄJÄT