Siirry suoraan sisältöön

Case taitori

Uuden palvelukonseptin kiteyttäminen design sprintin avulla

Desk out of use

Taitori tarjoaa erilaisia smart office -ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat hoitaa toimitilojensa hallintaa yrityksen kehittämän ohjelmiston avulla. Taitori halusi tuoda nopeasti markkinoille uuden palvelukonseptin, jonka avulla voidaan auttaa yrityksiä palaamaan etätyöskentelystä joustavalla ja turvallisella tavalla toimistoon. Autoimme palvelukonseptin kiteyttämisessä ja tuotteistamisessa verkossa toteutetun nelipäiväisen sprintin avulla. 

Sovelsimme sprintissä Jake Knappin kehittämää design sprint -menetelmää, mutta toteutusta räätälöitiin Taitorin tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla. Taitorin tärkeimmät asiakkaat ja sidosryhmät olivat sprintissä mukana ensimmäisenä ja viimeisenä sprinttipäivänä. Painotimme tavanomaista enemmän asiakkaiden kuulemista sprintin aikana.

Design sprint

Design sprintin toisena päivänä keskityimme analysoimaan kerättyä asiakasymmärrystä ja kartoitimme palvelun nykyisiä ominaisuuksia kehitettävän konseptin näkökulmasta. Näiden työkalujen avulla pystyimme tunnistamaan asiakkaille tärkeitä ominaisuuksia palvelussa ja kiteyttämään ne tulevaa palvelukonseptia varten.

Sprintin kolmantena päivänä keskityimme suunnittelemaan, millaisella prototyypillä testaamme palvelua asiakkailla. Koska sprintin tavoitteena oli enemmän olemassa olevan palvelun tuotteistus kuin kokonaan uuden palvelun kehittäminen, palvelukonseptin prototyyppinä hyödynnettiin verkkosivua. 

Design sprintin viimeisenä päivänä haastattelimme asiakkaita ja pyysimme heiltä mahdollisimman avointa palautetta kehitteillä olevasta palvelukonseptista. 

Toimeksiantajamme Taitori sai arvokasta palautetta palvelustaan. Taitorin asiakkaat antoivat yritykselle kiitettävää palautetta asiakaskeskeisestä lähestymistavasta palvelun kehittämiseen ja sprintti lisäsi myös asiakkaiden sitoutumista palvelun käyttäjiksi. Hyvän tuotteistuksen ansiosta palvelu lanseerattiin käyttäjille jo seuraavalla viikolla pilottien avulla. 

Asiakaskokemuksella on ollut tärkeä rooli yrityksen strategiassa jo aiemmin mutta sprintin avulla yritys oppi uusia käytännön työkaluja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

"Yhteistyö sujui loistavasti ja lopputulos oli kiitettävä. Tykkäsin tehdä töitä teidän kanssanne, koska olitte erittäin ammattitaitoisia ja motivoituneita. Samalla opin itse design sprint -menetelmästä"
Perttu Ahvenainen
Myynti- ja markkinointijohtaja
Taitori