Siirry suoraan sisältöön
person-doing-parkour-exhibition-316769
KIRSI KAUNISSAARI

KIRSI KAUNISSAARI

Ketterää ja asiakaskeskeistä kehittämistä, onko sitä?

Palvelumuotoilu on loistava menetelmä palveluiden kehittämiseen asiakaskeskeisellä tavalla mutta samalla myös aikaa vievä. Onko palveluiden kehittämistä mahdollista tehdä ketterästi ja asiakaskeskeisesti? Näin ainakin Jake Knappin mukaan. Design Sprint -menetelmässä ongelman määrittelystä idean testaamiseen edetään viidessä päivässä.

Koronakriisin myötä moni yritys on joutunut sopeutumaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja samalla on korostunut tarve kehittää uusia palveluja ja tuotteita nopealla aikataululla. Taitori halusi kesäkuun alussa tulla markkinoille nopeasti uudella takaisin toimistoon -palvelulla, jonka avulla yritykset voivat mahdollistaa työntekijöiden osittaisen paluun toimistolle joustavalla ja turvallisella tavalla. Räätälöimme yhdessä palvelumuotoilija Saara-Sisko Jäämiehen kanssa tähän tarpeeseen neljän päivän sprintin, jossa perjantaina onnistuneesti testasimme ratkaisua Taitorin tärkeimmillä asiakkailla.

 Perinteisessä sprintissä asiakkaat pääsevät esittämään arvionsa kehitettävästä tuotteesta tai palvelusta sprintin viidentenä eli viimeisenä päivänä. Me halusimme kuitenkin varmistua, että kehittämistyö tehdään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Siksi Taitorin asiakkaat otettiinkin mukaan sprinttiin jo ensimmäisenä päivänä. Lisäksi toteutimme pienen käyttäjäkyselyn sprinttiä edeltävällä viikolla, jonka avulla selvitimme myös palvelun loppukäyttäjien eli yritysten työntekijöiden tarpeita. Näin pystyimme lähtemään kehittämistyössä heti eteenpäin aidon asiakasymmärryksen perusteella. Tämä lisää myös sprintin onnistumisen todennäköisyyttä.

Taitori halusi hyödyntää sprinttiä enemmän olemassa olevan palvelun tuotteistamiseen ja hinnoittelumallin selkeyttämiseen kuin uuden kehittämiseen. Tästä syystä keskityimme sprintin seuraavina päivinä kiteyttämään palvelussa ne ominaisuudet, jotka asiakasymmärryksen perusteella osoittautuivat tärkeimmiksi. Uutta palvelua testattiin asiakkailla palvelun lanseerausta varten suunnitellulla kampanjasivulla.

Taitorin asiakkaat arvostivat suuresti asiakaskeskeistä kehittämistapaa ja yritys saikin asiakkailtaan arvokasta palautetta myös palvelun tulevia kehittämistarpeita silmällä pitäen. Taitori oli myös tyytyväinen yhteistyöhön kanssamme ja samalla design sprint- menetelmä otettiin yrityksessä käyttöön uutena kehittämisen työkaluna.

Sprinttiä on mahdollista soveltaa monenlaisten haasteiden ratkaisemiseen ja voimme auttaa oikeanlaisen lähestymistavan löytämisessä.

Tärkeintä sprintin onnistumisen kannalta on:

Saada organisaatiosta mukaan mahdollisimman monialainen tiimi ja myös henkilö, jolla on päätäntävalta.

Raivata kalenterista tilaa ainakin 2-3 kokonaiseksi päiväksi

Soveltaa sprinttiä tarpeeksi ison ongelman tai kehittämistehtävän ratkomiseen.

Hyödyntää ammattitaitoisen fasilitaattorin ja palvelumuotoilijan osaamista sprintin toteuttamisessa.

 

 

JAA KIRJOITUS