Siirry suoraan sisältöön

Kehitetään yhdessä parempia palveluja

Tiedätkö miksi asiakkaasi ostavat juuri sinulta? Onko asiakaskokemus yrityksellesi tärkeä kilpailuetu ja kaipaat konkreettisia työkaluja sen kehittämiseen? Haluatko innovoida uusia palveluja tai kehittää olemassa olevia palveluja asiakaskeskeisellä tavalla?

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää yrityksen liiketoiminnan tai yksittäisten palveluiden kehittämisessä, kun kehittämistyötä halutaan tehdä ihmiskeskeisillä ja osallistavilla menetelmillä sekä muotoiluajattelua hyödyntäen. 

  • Ihmiskeskeisyys tarkoittaa sitä, että palvelua kehitettäessä pyritään ensin ymmärtämään asiakkaan kokemusmaailmaa ja tarkastelemaan kehitettävää palvelua asiakkaiden näkökulmasta.
  • Osallistamisella pyritään saamaan palvelukehitykseen mukaan asiakkaiden lisäksi organisaation muut tärkeät sidosryhmät, jolloin hyödynnetään optimaalisesti osallistujien monialaista osaamista ja saavutetaan yhteinen ymmärrys tavoitteista.
  • Muotoiluajattelu luo viitekehyksen luovalle ongelmanratkaisulle ja uusille innovaatioille

 

Palvelumuotoilu toteutetaan yleensä muotoiluajattelua soveltavana prosessina, joka etenee asiakasymmärryksen syventämisestä ideointiin, palvelun testaamiseen, konseptointiin ja lanseeraukseen.

Palvelumuotoilun työkalut asiakaskokemuksen kehittämiseen:

Asiakaspolku-kartoitus

Asiakaspolkukartoitus auttaa ymmärtämään, miten asiakkaat kokevat organisaatiosi palvelut. Miten asiakaskokemus syntyy erilaisten kosketuspisteiden kautta?Millaisia kipupisteitä tai mahdollisuuksia asiakaspolussa on?

Palvelukonseptin luominen ja kehittäminen

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää palvelun konseptoinnissa, kun halutaan tehdä esimerkiksi digitaalisen palvelun vaatimusmäärittelyjä käyttäjäkeskeisellä tavalla.

Design Sprint

Palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen yhdistävä menetelmä, jossa 4-5 päivän aikana kehitetään ja testataan palvelukonsepti asiakkailla ja saadaan nopea palaute idean toimivuudesta ja kehittämismahdollisuuksista.