Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on prosessi, jonka lähtökohtana ovat aina palvelun käyttäjien tarpeet ja odotukset. Erilaisia menetelmiä ihmiskeskeiseen suunnitteluun on lukuisia. Autan organisaatiotasi toteuttamaan palvelumuotoilua tarpeisiinne sopivilla menetelmillä ja prosessilla.

Miksi hyödyntää palvelumuotoilua?

Palvelumuotoilun avulla varmistut siitä, että kehittämälläsi uudella palvelulla on aidosti kysyntää asiakkaiden keskuudessa ja voit palvelun avulla erottautua muista alan toimijoista. Palvelumuotoilun avulla voit myös kehittää olemassa olevia palveluita. Palvelumuotoilun hyötynä on silloin parempi käyttökokemus, asiakasuskollisuus ja organisaation resurssien käytön tehostaminen.

Palvelumuotoilu-
prosessin vaiheet

Palvelumuotoiluprosessi etenee kokeilemalla ja oppimalla palvelun käyttäjien tarpeista ja palvelun käyttökontekstista. Jokaisessa palvelumuotoiluprosessin vaiheessa tapahtuu oppimista, jolloin iteraatiot ja paluu aikaisempiin prosessin vaiheisiin ovat mahdollisia.

 Palvelumuotoilun prosessi räätälöidään aina organisaatiosi tarpeen mukaisesti. Joskus tutkimusvaihe voidaan aloittaa testaamalla muutama ideaa prototyypin avulla ja opitaan käyttäjien tarpeista testauksen perusteella.

Asiakastutkimus

Asiakastutkimuksen tavoitteena on varmistaa, että suunniteltu palvelu vastaa asiakkaidesi tarpeita ja odotuksia.
Menetelminä hyödynnetään usein laadullista tutkimusta, jota voidaan täydentää datalla tai kyselyillä.

Yhteiskehittäminen

Autan suunnittelemaan ja fasilitoimaan työpajoja, joissa asiakkaat ja organisaation työntekijät voivat ideoida ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja käyttäjien tarpeisiin.

Palvelun testaus

Ideoita ja kehitettävää palvelua voidaan testata alustavalla mallilla eli prototyypillä ja kehittää palvelua käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Prototyypin avulla kehittämisessä voidaan edetä kokeilemalla ja tehdä muutoksia kustannustehokkaasti.

Palvelukonsepti

Valmis palvelukonsepti on tiekartta palvelun toteuttamiseen. Kehitettävästä palvelusta riippuen se sisältää käyttäjien tarpeet, tekniset vaatimukset palvelun toteutukselle tai organisaatiolta vaadittavat resurssit ja toimenpiteet.

Toteutettuja projekteja

Verkkosivukonseptin
suunnittelu

Projektin tavoitteena oli koota tieto Jyväskylän kaupungin nuorten palveluista yhden verkkosivun alle. Projekti toteutettiin moniammatillista yhteiskehittämistä hyödyntäen ja nuorten tarpeisiin perustuen.

Taitori Design sprint

Design sprint

Taitori halusi lanseerata nopeasti Takaisin toimistoon -palvelun, jossa olemassa olevaa palvelua haluttiin markkinoida uuteen käyttötarkoitukseen. Sprintti-menetelmän avulla palvelu saatiin lanseerattua nopeasti.

Ketterä palvelukehitys

Joskus palvelukehityksessä voi olla tarpeen edetä ketterämmällä tavalla. Googlen Design Sprint-menetelmän avulla idean testaaminen protototyypin avulla on mahdollista 4-5 päivässä. Menetelmä sopii esimerkiksi kasvuyrityksille ja tuotekehitystiimeille.