Siirry suoraan sisältöön

Palvelukonseptit

Sinulla on idea uudesta palvelusta mutta et ole varma asiakkaidesi tarpeista ja vaatimuksista palvelun suhteen? Kaipaat apua esimerkiksi verkkosivun suunnitteluun asiakaskeskeisesti? Tai haluat varmistua siitä, että uudelle palveluideallesi on aidosti kysyntää asiakkaidesi keskuudessa?

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää, kun kehittämistyötä halutaan tehdä ihmiskeskeisillä ja osallistaville menetelmillä muotoiluajattelua hyödyntäen. Asiakastarpeiden tunnistaminen suunnitteluvaiheessa luo vahvan pohjan palvelun myynnille ja markkinoinnille lanseerausvaiheessa.

ihmiskeskeisyys

Palvelun kehittämisen lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja kokemusmaailma.

osallistaminen

Kehittämistyötä tehdään moniammatillisena tiiminä erilaista osaamista hyödyntäen.

muotoiluajattelu

Muotoiluajattelu mahdollistaa luovan ongelmanratkaisun ja kokeilevan kehittämisen.

Palvelukonseptoinnin työvaiheet

Asiakastutkimus

Asiakastutkimuksen tavoitteena on varmistaa, että suunniteltu palvelu vastaa todellisia asiakastarpeita. Etenkin uuden palvelun suunnittelussa on tärkeää linkittää kehittämistyö heti suunnitteluvaiheessa aitoon asiakasymmärrykseen.

Yhteissuunnittelu

Yhteissuunnittelun tavoitteena on hyödyntää palvelun kehityksessä organisaation moniammatillisen tiimin osaamista, sitouttaa ihmiset kehittämiseen ja tarvittaessa ottaa myös asiakkaan mukaan työpajoihin.

Palvelun testaus

Kehittämistyön edetessä alustavia ideoita voidaan testata nopeasti kehitetyllä mallilla, jolla saadaan palautetta idean toimivuudesta. Prototyyppi voi olla myös esimerkiksi rautalankamalli verkkosivun informaatiorakenteesta ja navigaatiosta.

Valmis palvelukonsepti

Valmis palvelukonsepti sisältää kehitettävästä palvelusta riippuen palvelun käyttäjien tarpeet palvelulle, tekniset vaatimukset ja palvelun visuaaliseen ulkonäköön liittyvän suunnittelun.

Ketterä palvelukehitys

Google Design sprint -menetelmä mahdollistaa ideoiden nopean kehittelyn ja testauksen noin 4-5 työpäivässä. Menetelmä soveltuu parhaiten esimerkiksi tuotekehitystiimeille tai start up.-yrityksille, jotka haluavat nopeasti testata kehitettävää palvelukonseptia oikeilla käyttäjillä ja saada heiltä palautetta.