Siirry suoraan sisältöön

UX -suunnittelun tavoitteena on synnyttää asiakkaalle hyvä käyttökokemus digitaalisissa palveluissa. Hyvä käyttökokemus on paljon muutakin kuin visuaalinen ilme. Palvelumuotoilijana painotan UX -suunnittelussa aina asiakkaiden ja organisaation tärkeiden sidosryhmien osallistamista projektiin

UX -suunnittelun vaiheet:

Käyttäjätutkimus

UX-suunnittelussa lähden liikkeelle aina palvelun käyttäjien tarpeista. Ketkä ovat palvelun käyttäjiä ja millaisia ovat heidän tarpeensa? Millaisilla hakusanoilla käyttäjät hakevat tietoa palveluista? Palvelun käyttäjät voivat olla projektissa mukana alusta loppuun saakka.

Yhteiskehittäminen

Asiakkaiden lisäksi haluan ottaa prosessiin mukaan kehitettävän palvelun kannalta tärkeimmät sidosryhmät mahdollisimman laajasti. Laaja-alaisen tiimin avulla uuden palvelun ideointi ja toteuttaminen helpottuu merkittävästi.

Prototyypit

Prototyyppien avulla voidaan testata ideoiden toimivuutta sekä digitaalisen palvelun käytettävyyttä. Palvelua voidaan ideatasolla testata yksinkertaisilla rautalankamalleilla (low-fi). Käytettävyyttä ja visuaalista ilmettä varten suunnitellaan viimeistellympi versio palvelusta (high-fi).

Käyttöliittymäsuunnittelu

Testauksesta saadun palautteen avulla voidaan suunnitella lopullinen versio uudesta palvelusta. Palvelun visuaalinen ilme toteutetaan tyyliohjeen mukaisesti ja viimeistellään myös verkkoanalytiikan toimivuus.