Siirry suoraan sisältöön

CASE CUCKOO WORKOUT

Asiakasymmärryksen syventämistä käyttäjätutkimuksen avulla

Cuckoo Workout

Cuckoo Workout tarjoaa toimistotyöntekijöille pelillistettyä sovellusta, jonka avulla istumista on mahdollista tauottaa 1-2 minuutin mittaisilla mikrotauoilla. Käyttäjät ovat tyypillisesti paljon työssään istuvia toimistotyöntekijöitä. Yritys halusi ymmärtää syvällisemmin palvelun käyttäjien tarpeita ja motivaatiota. Toteutin yritykselle laajan käyttäjätutkimuksen, jossa asiakkaiden tarpeita kartoitettiin sekä kyselyn  että haastattelujen avulla.

Asiakasymmärryksen syventämiseen liittyvässä projektissa hyödynnettiin kyselyn ja haastattelujen lisäksi kaikkea saatavilla olevaa tietoa yrityksen asiakkaista ja sidosryhmistä.  Tutkimuksen perusteella laaditut asiakaspersoonat ja organisaatioprofiilit koettiin yrityksessä hyödyllisiksi ja niitä hyödynnettiin palvelukehityksen lisäksi markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa.

Asiakaspersoonat

Asiakaspersoona_Cuckoo
Asiakaspersoona_data

Yhdistelemällä kyselyn perusteella saatua kvantitatiivista dataa haastattelujen perusteella saatuun laadulliseen aineistoon muodostettiin neljä erilaista asiakaspersoonaa käyttäytymisen perusteella. 

Lisäksi aineiston pohjalta profiloitiin kolme eri tyyppistä organisaatiota, perustuen yrityskulttuuriin, kokoon ja julkiseen vs yksityiseen sektoriin.

Hyvin toteutettu asiakastutkimus on aina paras lähtökohta palvelumuotoiluprosessille. Tutkimuksen perusteella varmistetaan, että palvelukehitys ei perustu mielipiteisiin tai oletuksiin asiakkaiden tarpeista. Samalla varmistetaan, että palvelumuotoilulla ratkaistaan organisaation ja asiakkaiden kannalta oikeaa ongelmaa. Tutustu palveluihini asiakasymmärryksen syventämiseen liittyen.