Siirry suoraan sisältöön

Kumppanisi palvelu-
muotoiluun

Palvelumuotoilu on menetelmä asiakaskokemuksen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Autamme kasvuyrityksiä ja yhteisöjä tulevaisuuskestävän liiketoiminnan luomisessa.

Miksi palvelumuotoilua kannattaa hyödyntää?

Palvelumuotoilu on prosessi, jossa muotoiluajattelu luo viitekehyksen yhteiselle kehittämistyölle. Palvelumuotoilun lähtökohtana on aina ihmiskeskeisyys eli palvelun käyttäjän aidot tarpeet. Palvelumuotoilun avulla voit kehittää konkreettisilla työkaluilla asiakaskaskokemusta tai hyödyntää muotoiluajattelun menetelmiä luovaan ongelmanratkaisuun ja innovointiin.

Palvelut

Palvelu-
muotoilu

Palvelumuotoilua voi hyödyntää sekä uusien palvelujen innovointiin että jo olemassa olevien palvelujen kehittämiseen. Saat apua myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Asiakas-
kokemuksen
kehittäminen

Palvelumuotoilu tuo konkreettisia työkaluja organisaation asiakaskokemuksen kehittämiseen ja yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen.

Yhteis-
kehittäminen

Yhteiskehittämistä voidaan hyödyntää sekä palveluiden suunnittelussa että verkostomaisessa työskentelyssä, jossa eri sidosryhmien näkemyksiä hyödynnetään kehittämisessä ja innovoinnissa.

Valmennukset

Palvelumuotoilukoulutusten ja valmennusten avulla vahvistavat organisaatiosi sisäistä kyvykkyyttä ja osaamista palvelumuotoilun hyödyntämiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Asiakkaita

Logo Suomen Yrittäjät
Cuckoo Workout

Asiakkaiden arvioita

"Yhteistyö sujui loistavasti ja lopputulos oli kiitettävä. Tykkäsin tehdä töitä kanssanne, koska olitte erittäin ammattitaitoisia ja motivoituneita. Samalla opin itse design sprint -menetelmän."
Perttu Ahvenainen
Myynti - ja markkinointijohtaja
Taitori
"Kirsi pystyi tuomaan työhömme uusia näkökulmia ja tarjoamaan konkreettista apua. Kirsin työn avulla monimutkaisiakin kokonaisuuksia saatiin vietyä eteenpäin"
Taru Jussila
Viestintäpäällikkö
Suomen Yrittäjät