Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu-koulutukset ja valmennukset

Palvelumuotoilukoulutukset räätälöidään aina organisaation ja osallistujien tarpeiden mukaan. Olen järjestänyt monia koulutuksia sekä järjestöille että yrityksille ja saanut kiitosta innostavista esimerkeistä ja menetelmistä.

Palvelumuotoilukoulutuksien tavoitteena on antaa osallistujille konkreettisia palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä omaan työhön. Osallistujat oppivat myös muotoiluajattelun periaatteet, joita voi soveltaa oman työn kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Koulutukset

Järjestöjen palvelumuotoilu

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkalut palvelumuotoiluun erilaisissa verkostoissa toimittaessa. Palvelumuotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää myös vapaaehtoistyön johtamisessa ja koordinoinnissa sekä järjestön varainhankinnassa.

Palvelumuotoilun perusteet yrittäjille

Koulutuksen osallistujat oppivat hyödyntämään muotoiluajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua oman yritystoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa. Miten omasta osaamisesta muotoillaan palveluja, joita asiakkaat tarvitsevat? Miten palveluita voi muotoilla yrittäjyysverkostoissa yhdessä muiden yrittäjien kanssa?

Coaching

Business coaching

Coachingin tavoitteena on auttaa coachattavaa saavuttamaan tavoitteita, jotka ovat hänen itsensä asettamia tai organisaation tavoitteisiin ja strategiaan liittyviä. Coach on kanssakulkija ja kuuntelija, jonka tavoitteena on auttaa coachattavaa löytämään itse oikeat ratkaisut tilanteessaan. 

Sparraus

Palvelumuotoilusparrauksen tavoitteena on antaa sinulle ulkopuolisen ammattilaisen tuki ja näkemys palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen organisaatiossasi. Palvelun tavoitteena on tukea esimerkiksi in-house palvelumuotoilijaa omassa työssään ja auttaa tuomalla käytännön työn tueksi erilaisia näkökulmia.